Pumpa za enteralno hranjenje

Pumpa za enteralno hranjenje

  • Pumpa za enteralno hranjenje

    Pumpa za enteralno hranjenje

    Odaberite kontinuirani ili isprekidani način infuzije, način infuzije za pacijente s različitim gastrointestinalnim funkcijama koji će pomoći pacijentima da provedu nutritivnu ishranu što je prije moguće
    Funkcija isključivanja zaslona tijekom rada, noćni rad ne utječe na odmor pacijenta;svjetlo za rad i svjetlo alarma pokazuju status rada pumpe kada je ekran isključen
    Dodajte inženjerski način rada, izvršite korekciju brzine, test ključa, provjerite dnevnik rada, kod alarma